Politica GDPR

Politica GDPR

Drepturile de protecție a datelor din GDPR
Dorim să ne asigurăm că suntem pe deplin conștienți de toate drepturile dumneavoastră de protecție a datelor. Fiecare utilizator are dreptul la următoarele:

  • Dreptul de acces – Aveți dreptul de a solicita copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. 
  • Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a solicita să corectăm orice informație pe care o considerați inexactă. De asemenea, aveți dreptul de a solicita să completăm informațiile pe care le considerați incomplete.
  • Dreptul de ștergere – Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite condiții.
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea – Aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite condiții.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării – Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite condiții.
  • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a solicita transferul datelor pe care le-am colectat către o altă organizație sau direct către dvs., în anumite condiții.
  • Dacă faci o cerere, avem o lună să-ți răspundem. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați.


Informații pentru copii
O altă parte a priorității noastre este adăugarea de protecție pentru copii în timp ce utilizați internetul. Încurajăm părinții si tutorii să observe, să participe la, si /sau sa monitorizeze si să le ghideze activitatea online.

WWW.FATAI-STYLE.COM nu colectează cu bună știință informații personale identificabile de la copii cu vârsta sub 13 ani. Dacă credeți că copilul dumneavoastră a furnizat acest tip de informații pe site-ul nostru, vă încurajăm să ne contactați imediat si vom face toate eforturile pentru a elimina cu promptitudine astfel de informații din evidențele noastre.